bwin官网开户_bwin必赢中国_bwin棋牌游戏
    发布时间: 2018-03-21 16:10    
美国ESTWING尖头必赢锤

型号: E3-14P、E3-22P、 E3-23LP
总长度:33cm, 锤头重量:616克。
适用于敲击坚硬的必赢矿物(如,石英、白云石或黄铁矿)。
 

名称及规格

总长

重量

美国Estwing平头必赢锤      E3-16BLC

279mm

448g

美国Estwing平头必赢锤      E3-20BLC

279mm

560g

美国Estwing尖头必赢锤      E3-14P

279mm

392g

美国Estwing尖头必赢锤      E3-22P

330mm

616g

美国Estwing长尖头必赢锤    E3-23LP

406mm

625g

美国Estwing圆头必赢锤      E3-4LBL

406mm

1814g

美国Estwing圆头短柄必赢锤  E3-4LB

292mm

1800g